Koniec COP26: jakie decyzje zostały podjęte i jaki mają one na ciebie wpływ?

COP26, pomoc dla planety czy strata czasu?

W tym roku ponad 200 narodów zebrało się, aby zająć się globalnym problemem zmian klimatycznych. Od prawie trzech dekad Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się zaprosić prawie każdy kraj na świecie na ten globalny szczyt klimatyczny.

B to okazja do podjęcia ogromnych kroków w kierunku zmiany naszej planety i klimatu na lepsze. Jednak nasza planeta wciąż nie jest na dobrej drodze do walki z kryzysem klimatycznym. Niektórzy przywódcy i działacze stwierdzili, że wydarzenie nie zaszło wystarczająco daleko, aby ograniczyć najgorsze skutki zmiany klimatu.

Ale czym jest COP26? Jakie porozumienia zostały zawarte na COP26? Jak te zmiany wpłyną na Ciebie? Przyjrzyjmy się, jak zawarte umowy będą miały wpływ na gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii w najbliższej przyszłości.

Co to jest COP26?

COP26 to 26. doroczny światowy szczyt, którego celem jest zgromadzenie wszystkich narodów na ziemi w celu osiągnięcia porozumień w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu. W COP, co oznacza Konferencję Stron, wzięli udział przedstawiciele wszystkich sektorów świata.

Dlaczego COP26 jest ważny?

COP26 to świetna okazja do dyskusji, w jaki sposób możemy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia, a także zmniejszyć o połowę globalne emisje do 2030 r. i osiągnąć „net zero” do 2050 r.

Każdy wzrost o jeden stopień ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, społeczności i ludzi. Kraje rozwinięte zostaną również poproszone o dotrzymanie obietnicy z 2009 r., że każdego roku do 2020 r. zmobilizują 100 miliardów dolarów na wsparcie działań w dziedzinie klimatu. Jednak wyraźne oznaki wskazują, że w ubiegłym roku cel nie został osiągnięty.

Co to jest porozumienie paryskie?

W 2015 roku powstało Porozumienie Paryskie. Jest to prawnie wiążący traktat międzynarodowy dotyczący zmian klimatu. 196 stron na COP21 zawarło porozumienie w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Kraje te planują  do połowy stulecia osiągnąć świat neutralny dla klimatu.

Kto uczestniczył w COP26?

Ponad 100 światowych przywódców wzięło udział w COP26, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i premier Szkocji Nicola Sturgeon.

Uczestniczyły w nim setki narodów ze wszystkich zakątków globu. Niektóre z krajów, które miały przedstawicieli na COP26 to:

Argentyna, Australia, Kanada, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, przedstawiciele UE z 27 państw członkowskich, Francji, Ghany, Indii, Izraela, Włoch, Nigerii, Szkocji, Korei Południowej, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Narody, które nie uczestniczyły, to:

Brazylia, Iran, Japonia, Meksyk, Rosja i RPA.

Gdzie odbył się COP26?

COP26 odbył się w Wielkiej Brytanii, w Glasgow. Wydarzenie trwało od 31 października do 12 listopada 2021 r.

Kto kierował COP26?

Przewodniczącym COP26 był Alok Sharma. Do jego obowiązków należało kierowanie przygotowaniami do tego wydarzenia, a także przewodniczenie Komitetowi Gabinetowemu ds. Wdrażania Działań na rzecz Klimatu, którego celem jest koordynacja działań rządu na rzecz zera netto do 2050 roku.

Jak zakończył się COP26?

COP26 zakończył się wyraźnym skupieniem się na potrzebie podjęcia dalszych działań przez kraje na całym świecie w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego. Pojawiły się wzmianki o tym, jak paliwa kopalne wpływają na naszą planetę, jednak wielu rozgniewał brak dyskusji na temat wykorzystania węgla.

Późny sprzeciw delegatów Indii sugerował stopniowe ograniczanie wykorzystania węgla zamiast „wycofywania”. Podczas następnego wydarzenia, COP27 w Egipcie, większy nacisk zostanie położony na to, jak możemy stopniowo wycofywać się z paliw kopalnych.

Jakie umowy zawarto na COP26?

Wiele grup ekologicznych było niezadowolonych, że bardziej zdecydowane działania nie zostały uzgodnione jako COP26. Zawarto jednak kilka porozumień w celu ograniczenia wpływu zmian klimatycznych.

WęgielPo raz pierwszy odbył się na COP26. Powstał plan ograniczenia zużycia węgla, który odpowiada za 40% rocznej emisji CO2. Tymczasem ograniczony udział Chin i Indii zakładający jedynie „wycofywanie” węgla był rozczarowujący.
EmisjeWszystkie kraje zgodziły się zobowiązać się do dalszych cięć emisji dwutlenku węgla. Aby zapobiec wzrostowi globalnych temperatur, a także uniknąć katastrofy klimatycznej, należy zrobić więcej. Obecne plany ograniczają globalne ocieplenie tylko do około 2,4 stopni Celsjusza.
WylesianiePonieważ drzewa mają zdolność pochłaniania dwutlenku węgla, ponad 100 krajów zobowiązało się do zakończenia wylesiania do 2030 r. Kraje te zawierają również 85% światowych lasów między sobą. Tymczasem krytycy doradzali, że podobne inicjatywy zostały ogłoszone wcześniej, wszystkie z bardzo niewielkim wpływem.
MetanUzgodniony przez ponad 100 krajów, istnieje plan, aby zmniejszyć o 30% emisje metanu do 2030 r.. Jedna trzecia wywołanego przez człowieka ocieplenia pochodzi z metanu, tymczasem kraje takie jak Indie, Rosja i Chiny nie złożyły żadnych zobowiązań.

Jak kraje będą dotrzymywać swoich zobowiązań?

Na COP26 tylko garstka krajów uczyniła swoje zobowiązania prawnie wiążącymi, przy czym większość projektów była prowadzona samodzielnie. Przy tak dużym nacisku na zmniejszenie globalnej emisji gazów cieplarnianych o 45% do 2030 r., podjęte przez siebie zobowiązania spotkały się z dużą krytyką.

Jakie są kolejne kroki dla Wielkiej Brytanii po COP26?

Porozumienia zawarte na COP26 mają konsekwencje dla rządów, przemysłu i przedsiębiorstw na całym świecie. Ale jeśli chodzi o Wielką Brytanię, musi ona podjąć kilka kroków.

Po pierwsze, Wielka Brytania zobowiązała się do zmniejszenia emisji o 68 procent do 2030 roku. Doprowadziło to do inicjacji takich jak powietrzne pompy ciepła, mający na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla i wspierany przez dotacje rządowe.

Jest też Opłata za zielony gaz, inicjatywa zaprojektowana, aby wesprzeć brytyjski cel osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Wielka Brytania będzie musiała ciężej pracować, aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, przy większych inwestycjach w czystszą infrastrukturę energetyczną.

Nacisk zostanie położony na przyspieszenie stopniowego wycofywania pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a także na ukierunkowanie przedsiębiorstw energetycznych na osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Czy COP26 zmieni nasze życie?

Miejmy nadzieję, że porozumienia zawarte na COP26 będą miały pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. Wszyscy musimy współpracować i przyczynić się do dostrzeżenia pełnych korzyści z ograniczenia zmian klimatycznych. W jaki więc sposób możemy zmienić nasze życie w ciągu najbliższych 10 lat?

Pojazdy elektryczne

Rząd Wielkiej Brytanii już koncentruje się na wycofywaniu kart na olej napędowy i benzynę. Do 2030 r. produkcja i sprzedaż nowych samochodów benzynowych i wysokoprężnych będzie nielegalna, co kładzie nacisk na przyspieszenie produkcji pojazdów elektrycznych.

Do 2024 r. pojazdy napędzane paliwami kopalnymi zostaną wycofane, a kolejne 620 mln GBP zostaną przeznaczone na osiągnięcie celu, jakim jest uczynienie pojazdów elektrycznych bardziej przystępnymi dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Bardziej ekologiczne domy

Nasze domy muszą stać się bardziej zrównoważone. Małe sztuczki, takie jak przejście na dostawcę zielonej energii to fantastyczny sposób na zmniejszenie śladu węglowego Twojego gospodarstwa domowego.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zachęty do ograniczenia zużycia paliw kopalnych. Projekty takie jak Boiler Upgrade Scheme zostały wprowadzone, aby pomóc w pokryciu kosztów instalacji pomp ciepła lub słonecznych podgrzewaczy wody.

Emerytury i inwestycje

Ponad 400 instytucji finansowych zobowiązało się do zwiększenia środków na zielone technologie. Emeryci zacznie inwestować więcej pieniędzy w zielone technologie.

Co robią brytyjscy dostawcy energii?

W całej Wielkiej Brytanii coraz więcej dostawców energii zaczyna zmieniać sposób oferowania produktów energetycznych. Niektóre firmy przechodzą na zielony gaz, który jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że ​​pozwala przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Na przykład Niccolo Gas jest jednym z nielicznych dostawców gazu w Wielkiej Brytanii, którzy oferują 100% taryfę na zielony gaz. Niccolo zielony/złoty gaz, dostarczając firmom kontrakt na dostawę gazu w pełni wspierany przez REGO, a także REGO, wspierany przez Green Electricity.

Niccolo Gas Green jest umową na dostawy gazu wspieraną kompensacją emisji dwutlenku węgla. Produkt wspiera również kompensację emisji dwutlenku węgla, pomagając naprawić negatywne efekty zewnętrzne związane ze śladem węglowym. Możesz otrzymać bezpłatną, niezobowiązującą cytat od Niccolo Gas dzisiaj.

Octopus Energy również dostarcza 100% odnawialną energię elektryczną, współpracując z organizacją charytatywną Renewable World z siedzibą w Brighton, skupiającą się na projektach ograniczania emisji dwutlenku węgla w krajach rozwijających się.

Możesz znaleźć listę wszystkich dostawców oferujących 100% zielony gaz tutaj.

Czy COP26 spełnił nasze oczekiwania?

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson stwierdził, że COP26 był ogromnym sukcesem, jednak jest wielu krytyków, którzy ostrzegają, że zawarte porozumienia są niewystarczające, aby zredukować globalne ocieplenie do 1,5°C. Wiele osób z zadowoleniem przyjęło proponowane środki, zwiększając świadomość zmian klimatycznych, ale nie zrobiono wystarczająco dużo.

Prognozy dotyczące obniżenia globalnych temperatur o 2,4 stopni Celsjusza nie wystarczą, ponieważ i tak w między czasie nastąpią nieodwracalne szkody dla wielu najbardziej podatnych na klimat narodów na świecie.

Wielka Brytania musi przejąć inicjatywę i dać przykład. Jedynym rozwiązaniem jest zobowiązanie się do odwrócenia szkód, jakie wyrządziliśmy naszej planecie. Zanim dojdziemy do punktu bez powrotu, trzeba podjąć działania przeciwko największym producentom węgla.

Ci wielcy emitenci, tacy jak Australia, Chiny, Arabia Saudyjska, Brazylia i Rosja, mają tak małe cele, że nie są to wiarygodne ścieżki do osiągnięcia celów zerowych netto.